Новости сервиса по созданию форумов myforums.org.ua: Во избежание блокировки Вашего форума, настоятельно рекомендуем удалить с него все порнографические и эротические материалы. По всем вопросам пишите на наш форум поддержки или на электронную почту admin@myforums.org.ua
С уважением, Администрация сервиса myforums.org.ua.Форум для любящих мам

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум для любящих мам » Все о беременности » Взуття для вагітної


Взуття для вагітної

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Взуття для вагітної

Щоб не пе­ре­ван­та­жу­ва­ти спи­ну і но­ги, майбутнім ма­мам потрібно звер­ну­ти ува­гу на своє взут­тя.

Високі підбори: по­че­кай­те!

Високі підбори бу­дуть за­раз са­мим невідповідним варіантом. За­зви­чай сто­пи амор­ти­зу­ють удар від зіткнення із зем­лею під час ходь­би, але при вагітності справ­ля­ти­ся з ци­ми зав­дан­ня­ми їм стає складніше че­рез зрос­та­ю­чий живіт і зміщення цент­ру тяжіння.

У результаті зв'яз­ки сто­пи і го­ле­нос­топ відчувають пе­ре­ва­на­жен­ня. Ко­ли ми встаємо на каб­лу­ки, амортизація уда­ру сто­пою порушується, во­на мо­же спи­ра­ти­ся ли­ше на но­сок; зв'яз­ки і го­ле­нос­топ від вимушеної бездіяльності слаб­ша­ють, а центр ва­ги ще більше зміщується впе­ред.

Щоб утри­ма­ти вер­ти­каль­не по­ло­жен­ня, хреб­ту до­во­дить­ся ще сильніше про­ги­на­ти­ся в по­пе­ре­ку. Ре­зуль­тат: ми сильніше су­ту­ли­мо­ся, від чо­го порушується ро­бо­та внутрішніх органів, посилюється ва­ри­коз і на­бря­ки. Ми швид­ше втомлюємося, і у нас починає боліти спи­на!

Цей про­гин посилює і при­род­ний (слідом за зрос­та­ю­чим ма­лю­ком) на­хил та­за майбутньої ма­ми, і шкіра жи­во­та перерозтягується. Так що на­дя­гай­те підбори у разі крайньої необхідності, і не більше ніж на 2-3 го­ди­ни на день.

Плос­ка підошва: тільки з устілками і супінаторами

Че­рез зрос­та­ю­чу ва­гу і зрос­та­ю­чий живіт звід сто­пи потовщується, від чо­го змінюється ро­бо­та зв'яз­ко­во­го апа­ра­ту сто­пи і гомілки. У цій ситуації взут­тя без каб­лу­ка вик­ли­че на­пру­гу м'язів гомілки, особ­ли­во передньої поверхні, і пе­ре­ван­та­жен­ня го­ле­нос­то­па.

Ця на­пру­га бу­де пе­ре­да­ва­ти­ся далі: на коліна, тазостегнові суг­ло­би, по­пе­рек.

Встав­ляй­те у взут­тя устілки і супінатори під склепіння сто­пи, щоб тро­хи підняти йо­го. Тоді сто­па збе­ре­же пра­виль­не по­ло­жен­ня і бу­де лег­ше справ­ля­ти­ся з обов'яз­ка­ми опо­ри. А ще - частіше роз­с­лаб­ляй­те спи­ну.

Взут­тя на низь­ких підборах: кра­щий варіант

Ви­со­та підйому до 5 см бу­де найбільш підходящою для майбутніх мам. Це по­ло­жен­ня збалансує зв'яз­ки сто­пи і го­ле­нос­топ, поз­ба­вить останній від непотрібної на­пру­ги.

М'язи гомілки бу­дуть включені в ро­бо­ту, що до­зво­лить стопі амор­ти­зу­ва­ти удар під час ходь­би і до­по­мо­же нам пра­виль­но переміщатися впе­ред. У підсумку на­ша спи­на бу­де мен­ше втом­лю­ва­ти­ся і дасть нам можливість ру­ха­ти­ся більше і з за­до­во­лен­ням.
источник

0

2

Джоли   интересная   информация   Спасибо

0


Вы здесь » Форум для любящих мам » Все о беременности » Взуття для вагітної


FineCountry
Персональные форумы © myforums.org.ua Наш форум поддержки